uk es it fr pt nl

All Wave Buoys | 6 hr Intervals | Hourly

Impressão

Northeast Channel Buoy Detalhado Registro da Bóia

Tue
 07
8PM
Tue
 07
9PM
Tue
 07
10PM
Tue
 07
11PM
Wed
 08
12AM
Wed
 08
1AM
Wed
 08
2AM
Wed
 08
3AM
Wed
 08
4AM
Wed
 08
5AM
Wed
 08
6AM
Wed
 08
7AM
Wed
 08
8AM
Wed
 08
9AM
Wed
 08
10AM
Wed
 08
11AM
Wed
 08
12PM
Wed
 08
1PM
Idade dos dados 17 hr 16 hr 15 hr 14 hr 13 hr 12 hr 11 hr 10 hr 9 hr 8 hr 7 hr 6 hr 5 hr 4 hr 3 hr 2 hr 1 hr 0 hr
Altura de onda (m) & direção (?) -
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Período Dominante (s) (?) - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Período Médio (s) (?) - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Onda
Gráfico

(?)
Vento
(kph)
Temp. da Água °C - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Mostrar informações detalhadas sobre as ondas
Swell1 (m) & direção -
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Período (s) - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Swell2 (m) & direção -
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Período (s) - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Onda
Gráfico
(?)
  Tue
 07
8PM
Tue
 07
9PM
Tue
 07
10PM
Tue
 07
11PM
Wed
 08
12AM
Wed
 08
1AM
Wed
 08
2AM
Wed
 08
3AM
Wed
 08
4AM
Wed
 08
5AM
Wed
 08
6AM
Wed
 08
7AM
Wed
 08
8AM
Wed
 08
9AM
Wed
 08
10AM
Wed
 08
11AM
Wed
 08
12PM
Wed
 08
1PM
Mostrar Clima em geral
Pressão Média ao Nível do Mar - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Temp. °C - - - - - - - - - - - - - - - - - -
  Tue
 07
8PM
Tue
 07
9PM
Tue
 07
10PM
Tue
 07
11PM
Wed
 08
12AM
Wed
 08
1AM
Wed
 08
2AM
Wed
 08
3AM
Wed
 08
4AM
Wed
 08
5AM
Wed
 08
6AM
Wed
 08
7AM
Wed
 08
8AM
Wed
 08
9AM
Wed
 08
10AM
Wed
 08
11AM
Wed
 08
12PM
Wed
 08
1PM

24 spots mais próximos de Northeast Channel Buoy:

1. Summerville (201 km NNE) 7. Broad Cove (236 km NNE) 13. Minutes (328 km NE) 19. Nauset Light Beach (337 km W)
2. White Point Beach (207 km NNE) 8. Hirtle's Beach (Hartling Bay) (256 km NNE) 14. Lawrencetown Right Point (335 km NE) 20. White Crest Beach (Wellfleet) (337 km W)
3. Scotts Bay (210 km NNE) 9. Cow Bay (326 km NE) 15. Coastguard Beach (336 km W) 21. Lawrencetown Reef (338 km NE)
4. Western Head Reef (212 km NNE) 10. Moose (326 km NE) 16. Nauset Beach (336 km W) 22. Newcombs Hollow (338 km W)
5. Western Head Point (213 km NNE) 11. Osbourne (327 km NE) 17. Lecount Hollow (337 km W) 23. Ballston Beach (339 km W)
6. Cherry Hill (235 km NNE) 12. Backyards (328 km NE) 18. Marconis Beach (337 km W) 24. Lawrencetown Left Point (339 km NE)