uk es it fr pt nl

All Wave Buoys | 6 hr Intervals | Hourly

Impressão

Miyazaki Port Detalhado Registro da Bóia

Fri
 01
5PM
Fri
 01
6PM
Fri
 01
7PM
Fri
 01
8PM
Fri
 01
9PM
Fri
 01
10PM
Fri
 01
11PM
Sat
 02
12AM
Sat
 02
1AM
Sat
 02
2AM
Sat
 02
3AM
Sat
 02
4AM
Sat
 02
5AM
Sat
 02
6AM
Sat
 02
7AM
Sat
 02
8AM
Sat
 02
9AM
Sat
 02
10AM
Idade dos dados 17 hr 16 hr 15 hr 14 hr 13 hr 12 hr 11 hr 10 hr 9 hr 8 hr 7 hr 6 hr 5 hr 4 hr 3 hr 2 hr 1 hr 0 hr
Altura de onda (m) & direção (?) -
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Período Dominante (s) (?) - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Período Médio (s) (?) - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Onda
Gráfico

(?)
Vento
(kph)
Temp. da Água °C - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Mostrar informações detalhadas sobre as ondas
Swell1 (m) & direção -
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Período (s) - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Swell2 (m) & direção -
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Período (s) - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Onda
Gráfico
(?)
  Fri
 01
5PM
Fri
 01
6PM
Fri
 01
7PM
Fri
 01
8PM
Fri
 01
9PM
Fri
 01
10PM
Fri
 01
11PM
Sat
 02
12AM
Sat
 02
1AM
Sat
 02
2AM
Sat
 02
3AM
Sat
 02
4AM
Sat
 02
5AM
Sat
 02
6AM
Sat
 02
7AM
Sat
 02
8AM
Sat
 02
9AM
Sat
 02
10AM
Mostrar Clima em geral
Pressão Média ao Nível do Mar - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Temp. °C - - - - - - - - - - - - - - - - - -
  Fri
 01
5PM
Fri
 01
6PM
Fri
 01
7PM
Fri
 01
8PM
Fri
 01
9PM
Fri
 01
10PM
Fri
 01
11PM
Sat
 02
12AM
Sat
 02
1AM
Sat
 02
2AM
Sat
 02
3AM
Sat
 02
4AM
Sat
 02
5AM
Sat
 02
6AM
Sat
 02
7AM
Sat
 02
8AM
Sat
 02
9AM
Sat
 02
10AM

24 spots mais próximos de Miyazaki Port:

1. Golfcourse (3 km S) 7. Curren's Point (17 km S) 13. Nichinan (34 km S) 19. Kanegahama (53 km NNE)
2. Sosanji Rivermouth (9 km S) 8. Takanabe (28 km NNE) 14. Unnamed (38 km NNE) 20. Hyuga (58 km NNE)
3. Sosanji (9 km S) 9. Chokusen (30 km S) 15. Hakashita (39 km NNE) 21. Okuragahama (58 km NNE)
4. Aoshima (11 km S) 10. Udo Shrine (30 km S) 16. Lena (41 km NNE) 22. Nagata (59 km SSW)
5. Aoshima Harbour (12 km S) 11. Aoura (31 km S) 17. Mimitsu (50 km NNE) 23. Cape Toi (61 km S)
6. Uchiumi (16 km S) 12. Unnamed (33 km S) 18. Kojima (52 km S) 24. Kodogawa (65 km NNE)