• Country flag icon
  • Country flag icon
  • Country flag icon
  • Country flag icon
  • Country flag icon
  • Country flag icon

All Wave Buoys | 6 hr Intervals | Hourly

Impressão

Dunbar Detalhado Registro da Bóia

Tue
 30
5PM
Tue
 30
6PM
Tue
 30
7PM
Tue
 30
8PM
Tue
 30
9PM
Tue
 30
10PM
Tue
 30
11PM
Wed
 31
12AM
Wed
 31
1AM
Wed
 31
2AM
Wed
 31
3AM
Wed
 31
4AM
Wed
 31
5AM
Wed
 31
6AM
Wed
 31
7AM
Wed
 31
8AM
Wed
 31
9AM
Wed
 31
10AM
Idade dos dados 17 hr 16 hr 15 hr 14 hr 13 hr 12 hr 11 hr 10 hr 9 hr 8 hr 7 hr 6 hr 5 hr 4 hr 3 hr 2 hr 1 hr 0 hr
Altura de onda (m) & direção (?) -
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Período Dominante (s) (?) - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Período Médio (s) (?) - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Onda
Gráfico

(?)
Vento
(kph)
Temp. da Água °C - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Mostrar informações detalhadas sobre as ondas
Swell1 (m) & direção -
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Período (s) - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Swell2 (m) & direção -
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Período (s) - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Onda
Gráfico
(?)
  Tue
 30
5PM
Tue
 30
6PM
Tue
 30
7PM
Tue
 30
8PM
Tue
 30
9PM
Tue
 30
10PM
Tue
 30
11PM
Wed
 31
12AM
Wed
 31
1AM
Wed
 31
2AM
Wed
 31
3AM
Wed
 31
4AM
Wed
 31
5AM
Wed
 31
6AM
Wed
 31
7AM
Wed
 31
8AM
Wed
 31
9AM
Wed
 31
10AM
Mostrar Clima em geral
Pressão Média ao Nível do Mar - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Temp. °C - - - - - - - - - - - - - - - - - -
  Tue
 30
5PM
Tue
 30
6PM
Tue
 30
7PM
Tue
 30
8PM
Tue
 30
9PM
Tue
 30
10PM
Tue
 30
11PM
Wed
 31
12AM
Wed
 31
1AM
Wed
 31
2AM
Wed
 31
3AM
Wed
 31
4AM
Wed
 31
5AM
Wed
 31
6AM
Wed
 31
7AM
Wed
 31
8AM
Wed
 31
9AM
Wed
 31
10AM

24 spots mais próximos de Dunbar:

1. Hoddevik (250 km NE) 7. Bore (295 km SE) 13. Ulla (331 km NE) 19. Tang Head (354 km SE)
2. Ervika (251 km NE) 8. Flo (298 km NE) 14. Bay of Skaill (332 km ESE) 20. Skarfskerry (356 km SE)
3. Hellesto (292 km SE) 9. Alnes Lighthouse (308 km NE) 15. Rackwick (346 km ESE) 21. Ham (358 km SE)
4. Mill Bay (293 km ESE) 10. Saviskaill Bay (309 km ESE) 16. Skirza Harbour (350 km SE) 22. Ackergill (360 km SE)
5. Reve Havn (293 km SE) 11. Grim Ness (326 km SE) 17. Freswick Bay (351 km SE) 23. Sinclair's Bay (360 km SE)
6. Sele (294 km SE) 12. Birsay Bay (327 km ESE) 18. Gills Bay (352 km SE) 24. Point of Ness (362 km SE)
Nearby location  blueNearest
Nearby location  blueNearest