uk es it fr pt nl

Surf Report Feed

All Wave Buoys | 6 hr Intervals | Hourly

Impressão

Cabrillo Point, Monterey Bay, CA Detalhado Registro da Bóia

Fri
 17
11AM
Fri
 17
12PM
Fri
 17
1PM
Fri
 17
2PM
Fri
 17
3PM
Fri
 17
4PM
Fri
 17
5PM
Fri
 17
6PM
Fri
 17
7PM
Fri
 17
8PM
Fri
 17
9PM
Fri
 17
10PM
Fri
 17
11PM
Sat
 18
12AM
Sat
 18
1AM
Sat
 18
2AM
Sat
 18
3AM
Sat
 18
4AM
Idade dos dados 17 hr 16 hr 15 hr 14 hr 13 hr 12 hr 11 hr 10 hr 9 hr 8 hr 7 hr 6 hr 5 hr 4 hr 3 hr 2 hr 1 hr 0 hr
Altura de onda (m) & direção (?) 0.5
0.6
0.6
0.6
0.6
0.6
0.6
0.5
0.6
0.6
0.5
0.6
0.6
0.7
0.6
0.7
0.7
-
Período Dominante (s) (?) 11 12 18 17 18 18 18 11 17 11 17 17 11 10 17 17 17 -
Período Médio (s) (?) 9.1 9.4 9.9 9.3 8.0 6.9 7.2 7.5 7.9 8.0 7.7 8.4 8.8 8.8 8.7 9.5 9.3 -
Onda
Gráfico

(?)
Vento
(kph)
wind--metric.gif wind--metric.gif wind--metric.gif wind--metric.gif wind--metric.gif wind--metric.gif wind--metric.gif wind--metric.gif wind--metric.gif wind--metric.gif wind--metric.gif wind--metric.gif wind--metric.gif wind--metric.gif wind--metric.gif wind--metric.gif wind--metric.gif nosymbol.gif
Temp. da Água °C 15.2 15.3 15.3 15.0 15.1 15.1 15.1 14.9 14.9 14.8 14.8 14.9 14.9 14.9 14.9 14.9 14.9 -
Mostrar informações detalhadas sobre as ondas
Swell1 (m) & direção 0.50
NNW
0.50
N
0.50
N
0.50
N
0.50
N
0.40
N
0.40
N
0.40
N
0.40
N
0.40
NNW
0.30
NNW
0.30
N
0.40
NNW
0.40
NNW
0.40
N
0.50
N
0.40
N
-
-
Período (s) 11.1 11.8 18.2 16.7 18.2 18.2 18.2 11.1 16.7 11.1 16.7 16.7 10.5 11.1 16.7 16.7 16.7 -
Swell2 (m) & direção 0.30
NNW
0.30
NNW
0.30
NNW
0.30
NNW
0.30
NNW
0.40
NNW
0.40
NNW
0.40
NNW
0.40
NNW
0.40
NNW
0.40
NNW
0.40
NNW
0.40
NNW
0.50
NNW
0.50
NNW
0.50
NNW
0.50
NNW
-
-
Período (s) 9.1 9.9 9.9 9.9 9.1 9.9 9.9 9.9 9.9 9.9 9.9 9.9 9.9 9.9 9.9 9.9 9.9 -
Onda
Gráfico
(?)
  Fri
 17
11AM
Fri
 17
12PM
Fri
 17
1PM
Fri
 17
2PM
Fri
 17
3PM
Fri
 17
4PM
Fri
 17
5PM
Fri
 17
6PM
Fri
 17
7PM
Fri
 17
8PM
Fri
 17
9PM
Fri
 17
10PM
Fri
 17
11PM
Sat
 18
12AM
Sat
 18
1AM
Sat
 18
2AM
Sat
 18
3AM
Sat
 18
4AM
Mostrar Clima em geral
Pressão Média ao Nível do Mar - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Temp. °C - - - - - - - - - - - - - - - - - -
  Fri
 17
11AM
Fri
 17
12PM
Fri
 17
1PM
Fri
 17
2PM
Fri
 17
3PM
Fri
 17
4PM
Fri
 17
5PM
Fri
 17
6PM
Fri
 17
7PM
Fri
 17
8PM
Fri
 17
9PM
Fri
 17
10PM
Fri
 17
11PM
Sat
 18
12AM
Sat
 18
1AM
Sat
 18
2AM
Sat
 18
3AM
Sat
 18
4AM

24 spots mais próximos de Cabrillo Point, Monterey Bay, CA:

1. Lovers Point (1 km W) 7. Ghost Tree (8 km SSW) 13. Moss Landing (23 km NNE) 19. Mitchell's Cove (37 km NNW)
2. Asilomar (3 km W) 8. Carmel Beach (9 km SSW) 14. Zmudowski State Beach (23 km NNE) 20. Pleasure Point-First Peak (37 km N)
3. Spanish Bay-Cobblestones (3 km WSW) 9. Marina (12 km NE) 15. Sunset State Beach (30 km NNE) 21. Pleasure Point-Insides (37 km N)
4. Spanish Bay-Dunes (3 km WSW) 10. Marina State Beach (16 km NE) 16. Manresa State Beach (34 km N) 22. Pleasure Point-Second Peak (37 km N)
5. Del Monte Beach (4 km SE) 11. Salinas River State Beach (22 km NNE) 17. Santa Cruz Rockview St (36 km N) 23. Pleasure Point-Sewer Peak (37 km N)
6. Spanish Bay-South Moss (4 km WSW) 12. Garrapata (23 km S) 18. Indicators (37 km NNW) 24. Santa Cruz - 26th (37 km N)